Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystania plików cookies na stronie http://rude-pioro.blogspot.com. 

Administratorem strony jest Julia Deja. Kontakt z autorką bloga jest możliwy przy pomocy adresu mailowego aivalarx94@gmail.com lub poprzez fanpage'a na Facebooku. 

§1 
DEFINICJE

Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Julia Deja, autorka strony;
2. Blog – strona dostępna pod adresem http://rude-pioro.blogspot.com na platformie Blogger (www.blogger.com);
3. Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga;
4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

§2
DANE OSOBOWE

1. Administrator opisany w §1 pkt 1 przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu, fanpage'u oraz za pośrednictwem wiadomości mailowych.
2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
3. Użytkownik podaje dane osobowe tylko w sposób dobrowolny.
4. Administrator nie przekazuje danych osobom trzecim.
5. Podstawą przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
6. Specyfika danych nie pozwala na określenie dokładnego terminu, do którego będą przechowywane – nie jest to jednak dłużej niż do czasu zamknięcia bloga.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3
KONKURSY

1. Wszystkie konkursy organizowane na Blogu zawierają swój regulamin, wskazujący dokładnie, jakie jest zadanie konkursowe, kto konkurs organizuje oraz kto jest sponsorem nagrody.
2. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z koniecznością przekazania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu przesłania nagrody konkursowej.
3. Wzięcie udziału w konkursie i tym samym zgoda na przetwarzanie danych są dobrowolne. 

§4
PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) – są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika (takich jak komputer, tablet, smartfon itd.). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i dzięki nim uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz by zapewnić prawidłowe działanie Bloga.
3. Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym, może się to jednak wiązać z trudnościami w korzystaniu z Bloga.
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§5
INNE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że na Blogu wykorzystywane są również następujące technologie śledzące jego działania w ramach aktywności na Blogu:
a) ikony z linkami do Facebooka, Instagrama i Google+, pozwalające na polubienie/zaobserwowanie strony, przeglądanie i udostępnianie postów oraz zamieszczanie komentarzy;
b) przyciski udostępniania widoczne pod każdym postem, pozwalające na udostępnienie tekstu na Facebooku, Twitterze, Tumblr, Google+ i Pinterest;
c) Facebook widget, pozwalający na polubienie strony.
Na Blogu znajdują się również odnośniki do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady przechowywania danych osobowych na tych stronach.

§6
POSTY SPONSOROWANE

1. Na Blogu pojawiają się posty sponsorowane w postacji recenzji książek.
2. Post sponsorowany zawiera reklamę książki i recenzję, może zawierać również logo wydawnictwa, które przekazało książkę do recenzji.
3. Posty sponsorowane zamieszczane są tylko w celach marketingowych.
4. Posty sponsorowane mogą zawierać następujące linki:
a) księgarni internetowych, na których można zakupić książkę;
b) strony wydawnictwa, które przekazało książkę do recenzji;
c) strony należącej do autora książki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

...